Eğitim
Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma
5-6 Kasım 2019 / 09:30
Ceyhun Yeşilşerit

Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma

Eğitim
250,00 TL

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde, 09.30 – 16.30 saatleri arasında EİB hizmet binasında "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma” eğitimi düzenlenecektir. Eğitim ücreti 250 TL'dir. 

Eğitim, uygulamalı olarak gerçekleştirileceğinden katılımcıların dizüstü bilgisayar ya da tablet ile katılmaları gerekmektedir.

Söz konusu eğitim, Rönesans firmasından Dış Ticaret Uzmanı, Danışman ve Eğitimci Ceyhun Yeşilşerit tarafından verilecektir.

İçerik:
 Neden Uluslararası Ticaret
 Küresel Pazarlama Stratejisi Geliştirme
     • Rekabet Edebilmek İçin Stratejik Düşünmenin Önemi
     • Temel Rekabet Stratejileri
     • Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı
     • Porter ve Rekabet Stratejileri
     • Farklılaşma
     • Maliyet Liderliği
     • Yoğunlaşma
     • Parabol VS Hiperbol
 Risk Tanımlaması, Genel Olarak Riskler ve Yönetimi
     • Küresel Ekonomik Riskler ve Takibi Yönetimi
     • Ulusal Ekonomik Riskler ve Takibi Yönetimi
     • Ulusal Siyasal Riskler ve Takibi Yönetimi
     • Mali Sektör Riskleri ve Takibi Yönetimi
     • Sektörel Riskler ve Takibi Yönetimi
     • Pazar Segment Riskleri ve Takibi Yönetimi
     • Pazar Tedarik Riskleri ve Takibi Yönetimi
 Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma
     • İşletmenin Pazarlama Stratejisini Oluşturan Temel Soru “Kim’e Ne Satacağız?”
     • Uluslararası Pazarda Bölümleme
     • Uluslararası Pazarda Konumlandırma
     • Uluslararası Pazara Açılma Yöntemleri
     • Şelale Yöntemi / Fıskiye Yöntemi
 Hedef Pazar Seçim Çalışması
     • Hedef Pazar Belirleme Süreci
     • Hedef Pazar Koşullarının Gözden Geçirilmesi
     • Uluslararası Pazara Açılma Stratejimize Uygun Olarak Hedef Pazar Seçimi
     • Seçim Yapabilmek İçin Pazar Potansiyelini Belirleme
     • Veri Toplama ( Planlama, Kaynak Belirleme, Veriye Ulaşma )
     • Veriden Bilgiye Ulaşma
     • Çoklu Faktör Tekniği
     • Hedef Pazar Seçimi Sırasında Toplanması Gereken Bilgilerin Kaynakları
     • İşletme İçi Kaynaklar / İşletme Dışı Kaynaklar
 Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması ( Stratejik Rekabetçi İstihbarat )
     • Eski Yöntemlerle ( Ticari İstihbarat ) Stratejik Rekabetçi İstihbarat Arasındaki Fark Nedir?
     • Açık, Sürdürülebilir ve Güvenilir Kaynak Kavramı
     • İnovasyon Transferi ne Demek? Stratejik Rekabetçi İstihbarat İlişkisi Nedir?
     • Hedef Pazar Seçimiyle İlgili Masa Başı Araştırma
     • Hangi Verileri Toplamak Gereklidir?
     • İnternet Kaynaklarından Veri Toplanması
     • Bu Konudaki Devlet Destekleri
     • Doğru Veri Araması Yapma
     • Yabancı Misyonlardan Veri Toplama
     • Sivil Toplum Kuruluşlarından Veri Toplama
     • Sektörel Yayınlardan Veri Toplama
     • Rekabet Ortamından Veri Toplama
     • Hazır Veri Satınalma
 Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Yol Haritası
     • Ulusal ve Uluslararası Patent ve Faydalı Model Araştırmaları
          o Türk Patent Enstitüsü ve World Intellectuel Property Organisation Sitelerinden Veri Toplama
     • Ulusal ve Uluslararası Marka Araştırması
          o Türk Patent Enstitüsü ve World Intellectuel Property Organisation Sitelerinden Veri Toplama
     • ITC Market Access Tools Kullanımı Atölyesi
     • Dünya Ticaret Verileri ( Trade Map ) Kullanımı
     • Dünya’da Standartlar ( Standart Map ) Kullanımı
     • Dünyadaki Kamu ve STK İhalelerini Takip ( Procurement Map ) Kullanımı
     • Dünyadaki Sektörümüze Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ( Investment Map ) Kullanımı
     • İhracat Potansiyelimizin Analizi ( Export Potential Map ) Kullanımı
     • Trade Map’den Potansiyel Müşteri Belirleme ( Compass ve Dun&Bradstreet Verileri )
     • Sektör Araştırmaları
     • Ekonomi Bakanlığı Sitesinden Veri Toplama ( Sektörel Raporlar, Fuar Listeleri, Teşvik ve Destekler Hakkında Güncel Veriler vb.)
     • STK’lardan Sektör Raporları Arama
     • Sektör Raporlarından Ulusal ve Uluslararası Pazar Gelişmeleri, Rakiplerimiz ve Beklentilerin Analizi ( Benchmarking Çalışmaları )
     • Uluslararası Ticarette Kilometre Taşı Niteliğinde Önemli Kurumlardan Ücretli / Ücretsiz Yararlanma
     • Lonca Sitesinin İncelenmesi
     • Veri Tabanları Siteleri ( Compass, Dun&Bradstreet, Thomas register, Trade Atlas vb )
     • Portallara Kayıt ve Yaarlanma
     • PESTLE Analizi ve Hedef Pazar Seçimine Etkisi
     • Alan Çalışması
     • Masa Başı Çalışması Yeterli Olmadığı Durumlarda Ne Yapılmalı?
     • Öncelikle Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma
     • Alan Çalışmasının Planlanması
     • Randevu Alımı ve Ziyaret Süreci
     • Uluslararası Sektörel Fuarlara Ziyaretçi / Katılımcı Olma
     • Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma
     • Raporlama ve Belge Toplama
 Analitik Hedef Pazar Seçimi
     • Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Sonucu elde Edilmiş Verilerin Bilgiye Dönüştürülmesi
     • Hedef Pazar Seçimimize Temel Oluşturacak Kriterlerin Belirlenmesi
     • Ağırlıklı Kriterler Bazlı Hedef Pazar Seçimi Tablosu Hazırlanması
     • Tablo Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi ve Karar Alma Süreci
 Stratejik İhracat Pazarlaması Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları
     • File in File Dosya Hazırlanması ( Master File )
     • Eylemlerin Belirlenmesi
     • Takip Sistemi Kurulması
 Olası Müşterilerin Değerlendirilmesi
     • Toplanmış Verilerin İdeal Müşteri Profili İle Karşılaştırılması
     • İdeal Müşteri Profili Oluşturma
     • Olası Müşterilerin İdeal Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi
     • Seçilmiş Olası Müşterilerle Yapılacak Görüşmelerin Planlanması
     • Teklif Gönderilmesi Uygulaması

Eğitim Etiketleri

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz