Eğitim
Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi
12 - 14 Ocak 2021 14:00 - 16:00
Gülin Yücel

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi

Ücretsiz
Online Eğitim

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından EİB Sürdürülebilirlik Günleri kapsamında aşağıdaki tabloda sunulan başlıkları kapsayacak şekilde bir dizi online eğitim organize edilecektir. 12 Ocak tarihinde başlayacak ve Mart ayına kadar devam edecek program kapsamında, her bir eğitim başlığı için ayrı duyuru yapılacak olup eğitimler aynı zamanda EİB Kampüs portalı üzerinden de takip edilebilir. Program kapsamındaki ilk eğitim olan "Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi Eğitimi" iki bölüm halinde 12 ve 14 Ocak günleri 14:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup eğitim içeriği ve eğitmen özgeçmişi aşağıda sunulmaktadır.

EİB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNLERİ

Eğitim Başlığı

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi - 1

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Özel Sektör Analizi - 2

SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Uyumlaştırma

Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir Finans

İyi Yönetişim Uygulamaları

Enerji Verimliliği

İklim Değişikliği Kapsamında Enerji Gündemi

Sera Gazı Emisyon Raporlama

Avrupa Yeşil Mutabakatı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE ÖZEL SEKTÖR ANALİZİ EĞİTİMİ

Eğitime katılım ücretsiz olup eğitime kayıt yaptıran katılımcılara katılım linki e-posta yoluyla iletilecektir.

EĞİTMEN

Gülin Yücel
Brika Sürdürülebilirlik
ISSP SA (Sustainability Professionals Organization Sustainability Associate)

Amerikan Robert Lisesi'ni 1988'de, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1992 senesinde bitirdikten sonra, 1993-1994 İngiltere Londra’daki CASS, City Üniversitesi’ne devam ederek M.B.A. (Uluslararası İşletme) derecesini almaya hak kazanmıştır.

IBM şirketinde 20 sene boyunca bulunduğu görevlerde özellikle danışmanlık ve hizmetlerin geliştirilmesi ve dijital dönüşüm alanına liderlik etmiştir. Büyük ölçekli kurumsal müşterilerde verdiği hizmetler sayesinde başta otomotiv, perakende, ilaç, sigorta olmak üzere sektör bilgi ve becerisine sahip olmuştur. Sonrasında Pronet Şirketi’ne Genel Müdür olarak geçiş yapmıştır. 1500 üzeri çalışanı ve 150,000 üzeri müşterisi ile Türkiye’nin elektronik güvenlik alanında lideri olan Pronet’in uzun vadeye yayılan değişim planını da yönetmiştir.

2014’ten beri sürdürülebilirlik danışmanlığı ve eğitimciliği yapmaktadır. Sustainability Professionals Organization’ın (ISSP) sürdürülebilirlik profesyoneli sertifikasyonunu yanı sıra Columbia Üniversitesi’nden, University of San Diego’dan, Ellen MacArthur Vakfı’ndan, SDG Academy’den farklı eğitimleri bulunmaktadır. Sustineo Istanbul ve Sustineo SDG Platformlarının kurucu ortaklarındandır.

Kadın girişimciliği ve genç kadın istihdamı konularında aktif olarak çalışmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik etrafında projelerin gelişmesi için özelliklere gençlere mentorluk ve yatırımcılık yapmaktadır. Kagider’in (Kadın Girişimciler Derneği) aktif bir üyesi ve Keiretsu Forum Melek Yatırımcı ağının üyesidir.

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yarı zamanlı okutman olarak sürdürülebilirlik ve yönetim; Boğaziçi Üniversitesi’nde ise gönüllü okutman olarak sürdürülebilirlik dersleri vermektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

I. Bölüm: Sürdürülebilirlik niçin özel sektör için kaçınılmaz?
Özel Sektör yapısı itibarıyla, sadece sürdürülebilirlik olgusuna değil, tüm yeni yaklaşım ve açılımlara şu üç başlık ile yaklaşmaktadır:

 1. Doğru şeyi yapmak ve değerli bir kurum olabilmek
  Yapılan araştırmalar 1970’lerden bu yana, şirket değerlerinin %80’inin maddi olan değerleme yöntemlerinden elle tutulamayan dediğimiz, finansal olmayan verilerle arttığını göstermektedir. Bu maddi olmayan konuların içerisine kurumun çalışanlarına karşı tutumu, uzun dönemli yatırım bakış açısı, kaliteye verdiği önem, çevreye ve topluma yarattığı olumlu katkı gibi konular gelmektedir. Müşteriler artık şirketlerin yeni iş olanakları yaratmasını; çevre kirliliği, fakirlik, doğal kaynakların korunması, rüşvet gibi konularla mücadele etmesini; temiz enerji, eğitim, barış gibi konularda aktif olmasını beklemektedir.
 2. Finansal olarak faydalı olan şeyi yapmak
  Sürdürülebilirlik ekonomisinin 2030’a kadar $12 trilyonluk yeni iş hacmi ve 380 milyon istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bu fırsatlar ağırlıklı olarak enerji verimliliği ve temiz enerji, mobil çözümler, yeni sağlık alanları, döngüsel ekonomi, uygun maliyetli yaşam alanlarının yaratılması
  gibi başlıklardan gelecektir. Özel sektör kendi çalışma alanlarına odaklanmalı ve hem bu yeni ortaya çıkacak gelirden hem de bunun altındaki karlılığı etkileyen alanlardan ne fayda sağlayacağını değerlendirmelidir. Doğası gereği özel sektörün bu fırsatlara yönelmesi beklenmelidir.
 3. Finansal açıdan riskleri görmek
  İklim değişikliği ile tetiklenen olağanüstü hava olaylarının, su ve diğer doğal kaynak krizlerinin çevresel ve sosyal etkileri artık iş dünyası tarafından kabul edilen risklerdir. Her sene Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forum’unda (WEF) işleri ve ekonomileri tehdit eden konuların
  başında Ocak 2020 tablosunda olağanüstü hava koşulları, doğal afetler ile tetiklenen zorunlu göçler ve toplumsal huzursuzluklar, su krizleri en etkili ve en önemli başlıklar olarak yer almaktadır. Bu durum özel sektör için artan ve öngörülemeyen operasyonel maliyetler, sigorta maliyetleri, tedarik zinciri risklerini beraberinde getirmektedir. Ayrıca bu riskler, COVID19 pandemi gündemi ile ilişkilendirilecektir.

II. Bölüm: Nereden başlanmalı, ne yapılmalı?
Tüm bu fırsat ve riskler karşısında özel sektör sürdürülebilirlik kavramı ve kendi etki alanını iyi anlamalıdır. Nerede olunduğunu inceleyerek; pozitif ve negatif etkilere tüm değer zinciri bazında bakmalıdır.
Bu seminerde sürdürülebilirlik kavramı kurumun geldiği nokta ve sektörü itibarıyla neler olabileceğinin örnekleri üzerinden incelenerek temel iş ve hedef göstergeleri bazında incelenecektir.
Sürdürülebilirlik gündeminin kurumsal boyutta uygulanabilmesi için dinamiklerinin doğru anlaşılması; kurum özelinde etkinin bilinmesi ve hızlı hareket edilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki sorular üzerinde tartışılırken, katılımcılara 21. Yüzyıl’ın mega akımı diye nitelenen bu yeni iş düzenini etkileyecek konularda bilgiler ve öngörüler, İhracatçılara yönelik bir perspektif ve örnekler ile birleştirilerek sunulacaktır.

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz

4.3 3