Eğitim
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Sadakat Sistemleri ve Veri Tabanlı Pazarlama
17 Ekim 2019 - 09:30
F. Emre Reçber

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Sadakat Sistemleri ve Veri Tabanlı Pazarlama

Eğitim
125,00 TL

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, 17 Ekim 2019 tarihinde, 09.30 – 16.30 saatleri arasında EİB hizmet binasında "Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Sadakat Sistemleri ve Veri Tabanlı Pazarlama" eğitimi düzenlenecektir. Eğitim ücreti 125 TL'dir. 

Söz konusu eğitim, F. Emre Reçber tarafından verilecektir.

Eğitim Hedef Kitlesi:
•Tüm Çalışanlar,
•İhracat Yöneticileri ve İhracat Personeli
•Yönetici Adayları, Yöneticiler ve Bölüm / Birim Yöneticileri
•Üst Yönetim

Eğitimin Amacı:
Ülkemizin her geçen gün genişleyen pazar olanakları, uluslararası pazarlama alanındaki istikrarlı büyüme, bu büyümeye paralel olarak artış gösteren yoğun rekabet, pazarlama konusunda daha fazla uzmanlık gerektirmektedir. Bu durum; Firmalar ve işletmeler için bu sektörde çalışacak kalifiyeli ve alanlarında yetkin pazarlama personeline olan ihtiyaçlarını her geçen gün daha da arttırıyor. Bu eğitim; ihtiyaç duyulan bu iş gücünü ve insan kaynaklarını yetiştirmeyi hedeflerken; digger bir yandan da, günümüzde müşteri sadakati kavramı teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda pazarlama literatüründe yer alan bir kavram olduğundan; hemen her alanda süregelen yoğun rekabet müşteri elde etmeyi ve elde tutmayı her geçen gün daha zorlaştırmaktadır.

Müşteri sadakati oluşturmak hizmet kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu bağlamda, Müşterinin bir seçim hakkı olduğunda, aynı markayı satın alma ya da benzer ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek için her zamanki sıklıkla aynı mağazayı tercih etme eğilimi müşteri sadakatinin göstergesini oluşturmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak; günümüz pazarlama koşullarında pazarlama karması içinde pazarlama iletişiminin çok boytlu olarak ele alınabilmesi için müşteri ve hedef kitlenin iyi tanınması gerekmektedir. Bu aşamada müşteriyi ve hedef kitlesini iyi analiz edip tanıyan şirketler; müşteri ilişkilerini ve müşteri şikayetlerini çok çeşitli pazarlama iletişim yöntemlerini etkin ve yerinde kullandıkları taktirde uygun sürdürülebilir “müşteri memnuniyeti ve sadakatini” de yakalamış olacaklardır. Bu sebeple; söz konusu eğitim: yetişen yönetici ve /veya yönetici adayları, ihracat yönetici ve ihracat personeli, girişimci ve/veya Girşimci Adayları, KOBİ yapılanması ve / veya KOBİ adayları, sanayi içerisinde ihracat kanalında daha iyi müşteri ilişkileri kurma hususlarında kendini yetiştirmek isteyen tüm personel için kazandırılması gerekli öncelikli bilgilerdir.

Eğitimin İçeriği:
• Global Pazarlama karması içerisinde yer alan pazarlama iletişim stratejilerine değin tüm süreçlerin, uygun mesajların ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin anlatılması ve kavranması hedeflenmektedir.
• Söz konusu süreç içerisinde sürdürülebilir Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati stratejileri dâhilinde kurum içerisinden başlamak üzere müşteri ilişkileri yönetim stratejileri ile pekiştirilerek geliştirilecek ve sürdürülebilir pazarlama iletişimi için sektörel tecrübelerin paylaşıldığı interaktif bir ortam yaratılarak farklı bakış açılarından ele alınıp reel sektör çerçevesinde incelenecektir.
• Müşteri Şikayet yönetiminde sürdürülebilir sistemler kurabilmek için gerekli stratejiler ve müşteri segmentasyonuna uygun olarak geliştirilecek “cevap dili” segmentasyonlarının kavranması hedeflenmektedir.
• Global Pazarlarda İşletme Politikaları
• Kültürlerarası Pazarlama
• Temel Pazarlamadan Global Perspektiflere
• Global İşletme Örnek Olayları
• Global Pazarlama Araştırmaları
• Uluslararası Tüketici Davranışları
• Sadakat indeksi
• Sadakat Göstergeleri ve Metrikler
• Sadakat Enstrümanları
• Sadakat Programları Tasarımı
• Ödüllendirme Sistemleri
• Koalisyon Programları
• Uygulama ve Fazlandırma

Eğitim Etiketleri

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz