Eğitim
Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri
7 Ocak 2020 - 09:30
Dr. Zeynep Lembet

Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri

Eğitim
125,00 TL

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, 7 Ocak 2020 tarihinde, 09.30 – 16.30 saatleri arasında EİB hizmet binasında "Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri” eğitimi düzenlenecektir. Eğitim ücreti 125 TL'dir. 

Söz konusu eğitim, Dr. Zeynep Lembet tarafından verilecektir.

Hedef kitle:
Günümüz pazarlama koşullarında pazarlama karması içinde yer alan marka kavramı, marka yaratma ve yönetme stratejileri ile ilgili tüm süreçler (uygun marka mesajları ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin sağlanması v.b), çok boyutlu olarak yetişen yönetici ve /veya yönetici adayları, Girişimci ve/veya Girşimci Adayları, üst düzey yönetici, çatı yönetim ve yönetim kurulu doğal üye adayları için kazandırılması gerekli öncelikli bilgilerdir.

Eğitimin amacı:
Bu eğitimde;

 • Pazarlama karması içinde yer alan marka kavramına ve marka yaratma ve yönetme stratejilerine değin tüm süreçlerin, uygun marka mesajları ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin sağlanması hedeflenmektedir.
 • Söz konusu süreç içerisinde marka yaratma ve sürdürme stratejileri dâhilinde hedef pazardan hedef kitleye, marka değerinden pazar bölümlemeye kadar pek çok konu; günümüz medya stratejileri ile pekiştirilerek geliştirilecek ve sürdürülebilir pazarlama iletişimi için sektörel tecrübelerin paylaşıldığı interaktif bir ortam yaratılarak farklı bakış açılarından ele alınıp reel sektör çerçevesinde incelenecektir.
 • Bu bağlamda yönetici/yönetici adayları,  Girişimci ve/veya Girşimci Adayları, KOBİ yapılanması ve/veya KOBİ adayları için amaçlarına ulaşabilmeleri için kazanmaları gereken mesleki perspektife ulaşmaları hedeflenmektedir.

Eğitimin içeriği:

 • Pazarlama Kavramı Ve Pazarlama Bileşenleri
 • Ürün Kavramı Ve Ürün Bileşenleri
 • Marka Kavramı Ve Marka Kavramına İlişkin Genel Kavramsal Çerçevenin Çizilmesi
 • Postmodern Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Marka ’ya İlişkin Hedef Pazar Ve Konumlandırma Kavramları
 • Marka Değeri Yaratma
 • Marka Çeşitlendirme Ve Koruma Çalışmaları
 • Markanın Değerini Yönetme
 • Müşteri İle Marka İlişkisi Kurma
 • Marka İmajı Transferi İle Büyüme
 • Rakip Analizi Ve Marka Bileşenleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Eğitim Dâhilinde Uygulamalar İle Konuların Pekiştirilmesi
Eğitim Etiketleri

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz