Webinar
Gerçek Vakalarla Dış Ticaretteki Riskler
17-18 Ağustos 2022
Reşat Bağcıoğlu

Gerçek Vakalarla Dış Ticaretteki Riskler

Ücretsiz
Webinar

Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla eğitime katılabilirsiniz;
Toplantı Kimliği: 898 7658 7942
Parola: 678560
https://us02web.zoom.us/j/89876587942  

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, 17-18 Ağustos 2022 tarihlerinde, 14.00 – 17.00 saatleri arasında Zoom üzerinden "Gerçek Vakalarla Dış Ticaretteki Riskler" başlıklı webinar düzenlenecektir.

Söz konusu eğitim, Dış Ticaret Uzmanı ve Eğitimci Reşat Bağcıoğlu tarafından verilecektir.

Eğitime katılım ücretsizdir.

Katılım kaydınıza istinaden, etkinlik öncesinde e-posta adresinize ve cep telefonu numaranıza online eğitime katılabileceğiniz zoom bağlantısı iletilecektir.

Eğitime ilişkin duyuru ve doküman paylaşımlarını sorunsuz olarak alabilmek için üyelik bilgileriniz altında yer alan e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Eğitim Kapsamı:

Dış ticarette çok masum gibi görünen belli başlı risklerin piyasada yaşanmış gerçek olaylarla ele alınması, Uluslar arası Ticaret Odası’nın hazırlamış olduğu ve bankalar ile dış ticarete taraf olan tüm tacirlerin uymaları gereken UCP 600 ve URC 522 Sayılı Bröşür hükümlerinin olaylar sırasında ele alınacağı sıradışı bir eğitim.

Gerçek bir dış ticarete konu olan kişiler canlandırma ile drama şeklinde ele alınacak. Canlandırmada ICC – Internationa Chamber and Commerce’nin bankalar ve dış ticaret tarafları için revize ettiği kurallar ele alınacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • Dış Ticaret Uygulamaları 
 • Deniz Konişmentosu – Bill Of Lading
 • Deniz Konişmentosunun Tanımı
 • Malların Teslimi Ve Yüklenmesi Aşamasında Konişmento
 • Konşimentoda Yükleme
 • Konşimentonun Tanzimi Aşamasına Kadar Geçen Aşamalar
 • Konşimentonun Detaylı İncelenmesi
 • Muvakkat Konişmento (Geçici)
 • Muvakkat Konişmento Bankalar İçin Önemli Midir?
 • Temiz Konişmento İbaresi (Clean On Board)
 • Orıgınal ve Copy Konişmentonun Özellikleri Ve Farklılıkları
 • Neden Orijinal Konşimento?
 • Konşimentoda Taraflar
 • Shipper – Yükleyici
 • Consignee - Mülkiyeti Elinde Bulunduran Kişi
 • Notify Party - İhbar Adresi
 • Konşimento Muhteviyatı Mallardan Kim Sorumludur?
 • Konşimento Muhteviyatı Malların Beyan Dışı Olması Ve Riskleri
 • Konşimento Tanzim Tarihi
 • Konşimento Yükleme Tarihi
 • Konşimentoda Tanzim Ve Yükleme Tarihleri Değiştirilebilir Mi?
 • Konşimentoda Yükleyici Beyanı Ve Banka Riskleri
 • Tam Takım Konişmento – Full Set Of Bıll Of Ladıng
 • Tam Takım Olmayan Konşimentolar Bankalar İçin Risk Unsuru Mudur?
 • Konişmentoda Ciro – Endorsement
 • Konşimentoyu Neden Ciro Ederiz?
 • Konşimento Çeşitleri
 • Shipper Adına Tanzimli Gerçek Konişmento
 • Order Adına Tanzimli Gerçek Konişmento
 • İthalatçı Adına Tanzimli Gerçek Konişmento
 • Banka Adına Tanzimli Gerçek Konişmento
 • Bankalar için En Riskli Konşimento – Order
 • Bankalar için Kabul Edilebilir Konşimento
 • Konişmento Örnekleri
 • Gerçek Konşimento İncelemeleri
 • Konşimentoların Ordino İlişkisi
 • Ordino Nedir?
 • Gerçek Konşimento Banka Nezdinde İken Ordino Alınabilir Mi, Mallar Gümrükten Çekilebilir Mi?
 • Charter Party Konşimento Neden Risklidir?
 • Charter Party Konşimento Ve Bankaların Riskleri
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • Dış Ticarette Ödeme Ve Sorumluluklarının Karşılaştırmalı Tablosu
 • Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre İthalatçı ve İhracatçı En Riskli Veya En An Riskli Olduğu Durumlar 
 • Vesaik Mukabili Tanım
 • Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
 • Vesaik Mukabili İşlem Adımları
 • Vesaik Mukabili İşlem ve Şekil
 • Unıform Rules For Collectıons – Urc 522 Bröşür
 • Vesaik Mukabili İşlemde Risk
 • Vesaik Mukabilinde Rıskler ve Avantajlar
 • Tahsil Vesaikinin İhracatçı Riskleri
 • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerinin Azaltmanın Başlıca Yolları
 • Genel Yapısı Dolayısı İle Tahsil Vesaikinin İhracatçı Açısından Avantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Dezavantajları 
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Avantajları
 • Bankalar İçin Risk Nelerdir?
 • Vesaik Mukabili İhracat Evrakları Kredi Teminatı Olur Mu?
 • Kredi Teminatı Olacak Vesaikte Bankanın Araması Gereken Koşullar Nedir?
 • Malların Yükleyici Beyanı Ve Bankaları Olası Riskleri
 • Bankalar Görmediği Mallara Ait Kredi Verirler. Bu Bir Anlamda Risktir.
 • Charter Party Bıll Of Ladıng Kredi Teminatı Olarak Değerlendirilmesi Ve Riskler.
 • Gerçek Vak’a Anlatımı – Malların Teslim Alınmaması
 • Gerçek Vak’a Anlatımı – Gümrüğün Mallara El Koyması
 • Gerçek Vak’a Anlatımı – Dış Ticarette Kredinin Batması
 • Gerçek Vak’alardan Alınacak Sonuçlar Ve Karşılıklı Kontrol 
 • Akreditif
 • Akreditifteki Bankalar Riski Ve Dış Ticaretteki Avantajları
 • Akreditifte Bankaların Riski Ne Zaman Başlar Ve Ne Zaman Sona Erer?
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditif Nedir?
 • Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditife Katılan Taraflar Ve Aralarındaki İlişkiler
 • Amır (Applicant);
 • Amır Banka (İssuing Bank)
 • Lehtar (Beneficiary)
 • Görevli Banka (Nominated Bank)
 • Teyid Bankası (Confirming Bank)
 • İhbar Bankası (The Advising Bank)
 • Rambursman Banka (The Reimbursing Bank)
 • İştira Bankası ( Negotiation Bank)
 • Akreditif İşleyiş Şeması Ve İşlem Adımları
 • Akreditif İşleyiş Şeması – Basit Anlatım
 • Akreditif İşleyiş Şeması – Haritalı Ve Uygulamalı
 • Ucp 600 – Unıform Customs And Practıce  For Documentary Credıts
 • Akreditif İşlem Adımları –Şekillerle Anlatım
 • Akreditifin Operasyonel İşleyişi
 • Akreditif İşleminde Bankaların Yaptıkları Hatalar Ve Sonuçları?
 • İhracat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • İthalat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Akredıtıf Analızı Ve İhracatçılar İçin Check-Lıst
 • Bankalar İçin Akreditif Analizi Kontrol Check-Lıst
 • Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Bankacılık Sorunları
 • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Teyid İşlemi İçin Yapılacak İşlemler
 • Akreditifteki Riskler
 • Ülke Riski
 • Politik Riskler
 • Ekonomik Riskler
 • Mucbir Sebep Riski
 • Sahtekârlık Rıskı
 • Amir Bankanın İflas Etmesi
 • Kur Riski
 • Amirin İflas Etmesi
 • Akreditif Şartlarına Uymama
 • İhbar Bankasının Riski
 • Görevli Banka Riski
 • Teyid Bankasının Riski
 • Rambursman Bankasının Riski
 • Malların Noksan Veya Kalıtesiz Çıkması
 • Belgelerin Postadan Geç Gelmesi
 • Akreditifteki İthalatçı Riskleri
 • Ödeme Şekillerinde Uluslararası Yeknesak Kaide Ve Kurallar
 • İthalat Ve İhracat Akreditiflerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • İhracat Akreditifinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Vesaik İbraz Ve İnceleme Detayları
 • Vesaik İncelemede Unıforms Customs And Practıce For Documentary Credıt - Ucp 600 Broşür Hükümleri
 • Gerçek Vak’a Anlatımı – Akreditifte Evrak Sahteciliği
 • Gerçek Vak’a Anlatımı – Akreditifte Rezerv Ve Bankanın Riski
 • Gerçek Vak’a Anlatımı – Gümrük Mevzuatı Noksanlığı
 • Gerçek Vak’alardan Alınacak Sonuçlar Ve Karşılıklı Kontrol                          
 • Bu Eğitimden Çıkartılan Sonuç Ve Bankaların Yaptıkları Hatalar
 • Bankalar Hataların Önlemleri İçin Neler Yapmalıdır?

Eğitim Etiketleri

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz