Webinar
Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar
24 Haziran 2021 - 13:30
Yüksel Bilek

Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar

Ücretsiz
Webinar

Aşağıdaki bağlantı aracılığı ile etkinliğe katılabilirsiniz;

https://us02web.zoom.us/j/88129388002  
Webinar ID: 881 2938 8002

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, 24 Haziran 2021 Perşembe günü, 13.30 – 16.30 saatleri arasında Zoom üzerinden "Finansçı Olmayanlar için Finansal Tablolar" başlıklı online eğitim düzenlenecektir.

Söz konusu eğitim, finans uzmanı ve eğitimci Yüksel Bilek tarafından verilecektir.

Eğitime katılım ücretsizdir.

Katılım kaydınıza istinaden, etkinlik öncesinde e-posta adresinize ve cep telefonu numaranıza online eğitime katılabileceğiniz zoom bağlantısı iletilecektir.

Eğitime ilişkin duyuru ve doküman paylaşımlarını sorunsuz olarak alabilmek için üyelik bilgileriniz altında yer alan e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Eğitimin Amacı:
İster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler, fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar. Gelişen ve değişen koşullar, başarılı bir girişimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek başına yeterli olmadığını; asıl başarının riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu göstermiştir.

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir.

Bu eğitimde amaçlanan yatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda yol haritasının oluşturulması var olan fonksiyonların gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:
• Gunluk Finansal Gelişmeler
•Finansal Riskler nelerdir ?

✓ Likidite Riski
✓ Kur Riski
✓ Faiz Riski
• Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları Temel mali tablolar
1. Bilanço
2. Gelir Tablosu
3. Nakit Akım Tablosu (her şey nakit olsa ne kadar kar elde ederiz?)
• Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar
• Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller) Varlıkların Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?) (Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)
• Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
• Kar- Faaliyet Karı 
• Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu (Ne kadar kaynakla faaliyet dönebiliyor?)
Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri
Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
Dikey Yüzde Yöntemi
Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
Rasyo Yöntemi
Önemli Rasyolar ve Açıklamalar
• Faaliyet Oranları Alacak devir Hızı, Borç devir hızı Stok devir Hızı Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maiyeti nedir?)

• EBIT, EBITDA Kavramları (Gerçek karlılığımız nedir, )
• Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları
• Mali Tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.

Eğitim Etiketleri

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz