Eğitim
İhracatçı Firmalar için Pazarlama Stratejileri Geliştirme ve Rekabet Yönetimi
18-19 Mart 2020 - 09:30
Ceyhun Yeşilşerit

products.discontinued

İhracatçı Firmalar için Pazarlama Stratejileri Geliştirme ve Rekabet Yönetimi

Eğitim
250,00 TL

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde, 09.30 – 16.30 saatleri arasında EİB hizmet binasında "İhracatçı Firmalar için Pazarlama Stratejileri Geliştirme ve Rekabet Yönetimi” eğitimi düzenlenecektir. Eğitim ücreti 250 TL'dir. 

Söz konusu eğitim, Rönesans firmasından Ceyhun Yeşilşerit tarafından verilecektir.

İçerik:

 Rekabet Yönetimi
• Şirketlerin Ana Fonksiyonları Nelerdir?
• Bu Fonksiyonların Varoluş Hedefleri Neler Olabilir?
• Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
• Rekabetin Temel Stratejileri Nelerdir?
• Maliyet Liderliği
• Farklılaşma
• Yoğunlaşma

 Pazarlara Göre Değişen “Satınalıcı Davranışı”
• Pazar Ne Demektir?
• Satınalma Amacına Göre Pazar Türleri Nelerdir?
• Tüketici Pazarı (B2C)
• İhtiyacın Ortaya Çıkışı
• Satınalma Davranışı
• Beklentiler
• Endüstriyel/Örgütsel Pazar (B2B)
• İhtiyacın Ortaya Çıkışı
• Satınalma Davranışı
• Beklentiler
• Devlet Pazarı (B2G)
• İhtiyacın Ortaya Çıkışı
• Satınalma Davranışı
• Beklentiler
• Uluslararası Pazarda Ne Farklı?

 Pazarlama Stratejisi Oluşturmak
• B2C ve B2B Pazarlardaki Farklılıklar
• Örneklerle B2B de “Kim’e Ne Satıyoruz?”
• Değer Kavramını Doğru Anlamak
• Değer formülünün neresindeyiz?
• Pazarlama Süreç Haritası ve Bu Haritayı Doğru Okumak

 B2B Pazarlama Planı Oluşturmak
• Pazar Araştırması (Ulusal ve Uluslararası)
• Pazar Araştırmasını Planlamak (Neyi, Nasıl Araştıracağız?)
• Araştırma Yöntemlerini Belirlemek (Masa Başı mı? Saha Araştırması mı?)
• Veri Kaynaklarını Belirlemek
• Hedef Pazarlara İlişkin Veri Toplamak
• Hedef Pazarlarla İlgili Ölçüm Yapmak
• Hedef Pazarlarda Rekabet Analizi Yapmak (Benchmarking)
• Hedef Pazarlara Giriş Koşullarını Araştırmak (Engeller, Zorunluluklar vb.)
• Hedef Pazarlardaki Müşterilerin İhtiyacı Olan Ürünü Oluşturmak (Yerelleştirme/Adaptasyon)
• Şirket Hedefleri ve Hedef Pazarlardaki Rekabete Uygun Fiyat Belirlemek
• Hedef Pazarlarda Dağıtım Kanalı Seçmek
• Potansiyel Müşterileri Belirlemek ve “Müşteri Veri Tabanı” Oluşturmak
• Hedef Pazarlarda Bütünleşik Pazarlama İletişimini Sağlayacak Eylemleri Planlamak

 B2B Satış Faaliyetleri
• “Fayda Paketi” ni Nasıl Anlatacağına Karar Verme
• Dijital İletişim Araçlarında Fayda Paketini Vurgulama
• Potansiyeller İle Görüşmeler Ve Satış Sunumu Yapma
• Potansiyeller Bir Araya Gelinen Ortamlar Ve Dikkat Edilecek Konular;
• İnternet Ortamı
• Sosyal Medya Ortamı
• Fuarlar
• Basılı Medya (Dergi, Gazete vb.)
• Sempozyum/Seminerler
• Tanıtım Günleri
• İş Konseyleri
• B2B Heyet Görüşmeleri

SOSYAL MEDYA

Bu Eğitimi Hesaplarınızda Paylaşabilirsiniz